aritmetički niz


aritmetički niz
• arithmetical progression

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • niz — nȋz m <N mn nízovi> DEFINICIJA 1. biseri, zrna i sl. nanizani na nit; niska 2. više osoba, predmeta ili pojava jedan pored drugoga ili jedan za drugim [niz ljudi; aritmetički niz; niz godina; to se vidi u nizu primjera = u više primjera] 3 …   Hrvatski jezični portal

  • aritmetički — aritmètičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aritmetiku SINTAGMA aritmetička sredina mat. prosječna vrijednost n pozitivnih realnih brojeva dobivena tako da se njihov zbroj podijeli sa n; aritmetički izraz matematički izraz koji se sastoji od… …   Hrvatski jezični portal

  • nîz — m 〈N mn nízovi〉 1. {{001f}}biseri, zrna i sl. nanizani na nit; niska, niza 2. {{001f}}više osoba, predmeta ili pojava jedan pored drugoga ili jedan za drugim [∼ ljudi; aritmetički ∼; ∼ godina; to se vidi u ∼u primjera = u više primjera] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aritmètičkī — aritmètičk|ī prid. koji se odnosi na aritmetiku ∆ {{001f}}∼a sredina mat. prosječna vrijednost n pozitivnih realnih brojeva dobivena tako da se njihov zbroj podijeli sa n; ∼i izraz matematički izraz koji se sastoji od brojeva povezanih računskim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràčūn — m 〈G račúna〉 1. {{001f}}operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski ∼; infinitezimalni ∼; diferencijalni ∼; integralni ∼; kamatni ∼] 2. {{001f}}tehnika rješavanja aritmetičkih problema;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • račun — ràčūn m <G račúna> DEFINICIJA 1. operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski račun; infinitezimalni račun; diferencijalni račun; integralni račun; kamatni račun] 2. tehnika rješavanja… …   Hrvatski jezični portal